KJØPSVILKÅR

 

Om vindusskjerming.no

Selskapet har sitt sete i Norge Trøgstad. Postadressen er Øiestadveien 118,1860 Trøgstad

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende e-post til kontakt@vindusskjerming.no med ditt ærende og kontaktinformasjon så hører fra oss om kort tid.

 

Bestillig

Når du har fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til din e-postadresse. I bekreftelsen finner du informasjon om produkt(er), pris, fakturering og leveringsadresse.

Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen skal du kontakte oss umiddelbart via e-post til [kontakt@vindusskjerming.no]

 

Levering

Våre normale leveransetider er 3– 4 uke. Bestillinger som gjøres før kl. 13 sendes samme dag (mandag – fredag). NB! Helgbestillinger sendes førstkommende mandag.

Ved forsinket leveranse, (uten at vi har opplyst om lengre leveransetid) vennligst kontakt oss på e-post: kontakt@vindusskjerming.no

Priser

Alle priser i butikken er oppgitt i NOK og inkluderer MVA.

Vi forbeholder oss retten til endre/justere priser forårsaket av prisendringer fra leverandør, feiltrykk i prislisten og feil priser p.g.a. gal informasjon.

 

 

Reklamasjon og klager

Alle produkter inspiseres før levering. Skulle produktet allikevel være skadet eller feilaktig sendt når det ankommer påtar vi oss i samsvar med gjeldende lovverk å rette opp feilen uten omkostninger.

Du må alltid kontakte oss for godkjenning før du returnerer en mangelfull vare.

Klagen skal sendes umiddelbart etter at mangelen er oppdaget.

 

 

 

Hvordan du går fram ved reklamasjon

Eventuelle feil og mangler skal alltid rapporteres til post kontakt@vindusskjerming.no  der du oppgir navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer og beskrivelse av feilen.

Hvis vi ikke klarer å rette opp feilen eller levere lignende produkt refunderer vi deg for det mangelfulle produktet i samsvar med gjeldende lovverk. Vi står for returfrakten for godkjente klager.

Vi forbeholder oss retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er skadet, er mangelfull eller lignende i samsvar med gjeldende lovverk. Ved reklamasjon følger vi norsk lov. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest et år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn et år, er reklamasjonsfristen et år.

 

Ansvarsbegrensning

Vi tar ikke ansvar for indirekte skader som kan oppstå p.g.a. produktet.

Vi tar ikke ansvar for forsinkelser/feil på grunn av omstendigheter utenfor selskapets kontroll (Force Majeure). Disse omstendighetene kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndighetsvedtak, redusert eller manglende levering fra leverandøren.

Videre påtas det ikke noe ansvar for endringer i produkter/produktegenskaper som er endret av respektive leverandør og/eller andre faktorer utenfor vår kontroll.

 

Produktinformasjon

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil i nettbutikken samt utsolgte produkter ved bestillingstidspunkt. Vi garanterer ikke at bildene gjenspeiler det nøyaktige utseendet til produktene da en viss fargeforskjell kan forekomme avhengig av skjerm, fotokvalitet og oppløsning. Vi gjør alltid vårt beste for å eksponere produktene så nøyaktig som mulig.

 

 

Endringer i de generelle vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til når som helst gjøre endringer i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli lagt ut online i nettbutikken. De endrede vilkårene anses som akseptert i forbindelse med bestillinger eller besøk på nettstedet.

 

Tvist og valg av lov

Ved tilfeller tvist ikke kan løses mellom selskapet og kunden kan du som kunde henvende deg til Forbrukerrådet. For innbyggere i et annet EU/EØS-land enn Norge kan klager sendes online via Forbruker Europa sin side.

Ved tvist følger vi avgjørelser fra Forbrukerrådet eller korresponderende tvistemålsorgan.

Tvister om tolkning eller anvendelse av disse generelle vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk rett og lov.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her.

 

 

BETALING

Vi må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren. Du kan finne informasjon om de ulike betalingsmetodene lengre ned på denne siden.

 

 

REGISTRERING

For å handle hos https://vindusskjerming.no må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) samt at du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende.

 

 

Betalingsmetoder

kort og vipps